ZinGZin

Zin in Zingen
en ook de Zin van Zingen.

Zinvol voor kinderen om al jong te leren je adem en stem vrijuit te gebruiken. Maar ook van belang voor leerkrachten en andere volwassenen.

Om je te uiten, om tussen de lessen door creatief te ontspannen, maar ook om zingenderwijs de basis voor muziekonderwijs te leggen.
Met zingen leg je spelenderwijs de basis voor muziekonderwijs in de hele school.
Iedereen kan van nature zingen. Je hebt er verder niks voor nodig en het levert veel op.
Zingen heeft Zin.
Een kwestie van durven en doen.

Met ZinGZin leg je de basis en breng je structuur aan voor het hele team.
In deze basistraining:
1. Zing je zelf, (her)ontdek je je stem en leer je over adem en houding
2. Krijg je een set praktische, didactische zingtips, die van groep 1 t/m 8 bruikbaar blijven en ook voor jou als leerkracht nuttig zijn.
3. Maak je als team afspraken, waarmee zingen een structurele plek krijgt in de hele school.
4. Leer je tenminste 3 frisse liedjes om meteen mee te beginnen in je groep.

Leerkrachten die de basistraining hebben gevolgd, kunnen meedoen aan opfristrainingen om het repertoire al zingend uit te breiden met frisse en eigentijdse liedjes. (incl. bladmuziek en mp3)

Verder is maatwerk mogelijk, van een individuele zangles tot een begeleidingstraject voor de hele school. Waar wenselijk samen met collega musici.
boeken via www.cultuurprimair.nl
Een voorbeeld van een liedje uit de ZinGZin-training.