training

De oude term 'kweekschool' was zo gek nog niet.

In de diverse lezingen en trainingen wordt gezocht naar de juiste voedingsbodem, de beste omstandigheden en de meest vruchtbare aanpak om kennis en vaardigheden te laten ontkiemen.

Maatwerk.
De lezingen en talks zijn voor iedereen.
De trainingen alleen voor mensen die moeite willen doen.
Zonder moeite kan iets nooit 'de moeite waard' worden.

De meeste trainingen zijn ingebed in een stuk digitaal voorwerk en een traject na afloop. 
Vaak wordt het leergebied eerst letterlijk in kaart gebracht om modulair te kunnen werken.
Alle zintuigen worden gebruikt om op verschillende intelligenties te kunnen inspelen.
De gebruikte materialen, media en methodieken kunnen ook in de klas worden toegepast.
lees meer

Voorwerk

Om de contacttijd zo effectief mogelijk te benutten wordt vooraf digitaal informatie toegestuurd, vgl. Flipping the classroom. 
 
Kaartwerk
In veel van de trainingen wordt letterlijk de materie in kaart gebracht met losse kaartjes op een groot vlak. Dat biedt de mogelijkheid om ieders inbreng zichtbaar te maken en daar vervolgens ordening en samenhang in aan te brengen. 

Adaptief
Net als voor de klas is het belangrijk om in te spelen op de verschillen en voor ieder een zo zinvol mogelijk traject te realiseren. De daarbij gekozen materialen, media en methodieken zijn ook in de klas als middel te gebruiken, waardoor niet alleen de inhoud maar ook de vorm leerzaam kan zijn.

Na-traject.
Na elke training gaat er een stuk praktijkwerk mee. Onderzoek, experiment, reflectie of andere acties die in de praktijk van alledag uitgewerkt worden. Daarmee wordt de kans groter dat het geleerde ook echt een plek krijgt in praktijk.

Terugkoppeling.
Standaard is er na een jaar contact om terug te koppelen wat het effect en het rendement van de training is geweest. Daar kunnen beide partijen van leren. 

Tijdwijs
Een introductie
en een traject om tijd te maken voor de dingen waar het werkelijk om gaat.

Meer Muziek
                    in de Klas
Een interactieve training om structureel meer muziek in de klas te realiseren

Een inspirerende lezing over de betekenis van nieuwe economie in ons dagelijks leven en werken.

Zingen als basis voor muziek in de basisschool. Met ZinGZin onstaat structuur en een effectieve aanpak.

Een studiedagdeel of training in 3 bedrijven

Samen met saxofonist
Victor Posch

De kunst van het verhalen vertellen.

Een goed verhaal vinden, onthouden
en boeiend brengen.

Praktisch en zinvol inzetten van 
21e Eeuwse
Vaardigheden
in onderwijs en bedrijfsleven.