Tijdwijs

Tijd is een wonderlijk fenomeen.
Het ene moment glipt door je vingers, het andere lijkt eeuwig te duren.
Hoe ga je wijs met tijd om.
In de klas en daarbuiten.
Een introductie
en een traject op maat.

Tijd maken.

We hebben het druk, we hebben geen tijd…
De mooiste ideeën en initiatieven blijven liggen want we moeten al zoveel.
DAT KAN ANDERS!!!

Maak tijd om eens kritisch te kijken naar het dichte woud van ‘moeten’.
Daar zit minstens 30 tot 40% onzin in.
Daar kunnen we flink in snoeien zonder dat de kwaliteit van ons werk en ons onderwijs er ook maar een spat minder van wordt. Sterker nog, het geeft ons ruimte voor de essentie. Het wordt er beter van.
Dus: Kappen die onzin!

Neem zelf de regie en de verantwoordelijkheid om keuzes te maken en daar consequenties aan te verbinden. Ontwikkel het inzicht en het lef om te gaan voor datgene waar het jou echt om gaat. Je zult merken dat er veel meer kan dan je denkt. Dat er ruimte is voor spelen, creativiteit, onderzoekend en ondernemend leren.

Tijd maken.
Anders omgaan met de uren voor lezen, schrijven en rekenen.
Kritisch kijken naar wat methodemakers ons voorschotelen.
Effectief communiceren door kritisch te selecteren.
In gesprek met de inspectie over wat er nou echt moet.
Op zoek naar deskundigen in en buiten het onderwijs.
Optimaal gebruik makenvan instrumenten en talenten in en om de school.
En vooral:
De leerlingen zelf serieus nemen.
Leren van elkaars expertise en ervaringen.
Het lef om teexperimenteren, fouten te maken en verder te komen.

Dit is geen training met kant en klare antwoorden,
dit is een avontuur waarbij we samen uitvinden wat we echt willen en kunnen.
Heb je geen tijd? Maak dan tijd!


Download hier de flyer.

De training

modulevan TGT-invest

In het traject 'Tijd maken' proberen we zicht te krijgen op het fenomeen ‘tijd’ vanuit een interactieve vertelvoorstelling. Over werktijd, vrije tijd en de waarde van lege tijd.
En het enorme belang van 'Tijd voor aandacht'.

Kennis maken
De introductiebijeenkomst bestaat uit een interactieve vertelvoorstelling waarin we de belangrijkste actuele ontwikkelingen op een rij zetten: Vanuit een filosofische benadering tot praktische en concrete tips en strategieën. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor eigen inbreng en ervaringen. Ook besteden we aandacht aan instrumenten en werkwijzen uit de Creatieve Industrie.

Verdiepen
Elk traject wordt op maat vastgesteld.
In een tweede bijeenkomst brengen we tijdvreters in kaart, onderzoeken stap voor stap waar tijd te winnen valt. Vaak een combinatie van stevig snoeien en kritisch keuzes maken.
Belangrijk is om eerst te analyseren waar de schoen voor dit team wringt en dan samen verschillende oplossingen te ontwerpen, waarmee vervolgens geëxperimenteerd wordt. Daar ontstaat al doende de meest kansrijke oplossingen uit.  
Zo maken we tijd voor wat we echt van wezenlijk belang vinden in ons onderwijs.

Toepassen
En dan aan de slag.
We spreken een praktijkperiode af. Dat kan enkele weken, maar ook maanden zijn.
In die maanden gaat ieder aan de slag met de uitdagingen die we al geformuleerd hebben of die onderweg ontstaan.
Ook de begeleiding is op maat.
In elke fase en voor elk onderdeel kunnen we op afroep de meest passende expertise inzetten waar en wanneer dat wenselijk is. Hierbij werken we samen met o.a. de mensen van Moose Digital Agency.

Evalueren
Na de afgesproken praktijkperiode brengen we in een afrondende bijeenkomst de opbrengsten in kaart, delen we ervaringen en waardevolle praktijk en maken we afspraken over borging en evt. vervolg.
Wil je tijd voor essentiële dingen? Investeer dan tijd in 'Tijd maken' en wordt 'Tijdwijs'.

Tijduleren als aanvulling bij deze training.
Daarnaast is er de mogelijkheid om individueel bij toerbeurt, één of twee weken met de
Timeular te werken. Een dobbelsteen die, gekoppeld aan je smartphone, inzicht geeft in je tijdbesteding. De grafische resultaten bieden basis om persoonlijk stappen te zetten.