Nieuwe Economie

Een inspirerende lezing
over ondernemen en economie,
met onderwijs als invalshoek.

We werken aan de wereld van morgen. Hoe ziet die er uit. Wat geven we onze kinderen mee.

Kritisch vragen stellen, keuzes maken en handelingsperspectief op de vierkante centimeter.

Economie voor niet-economen.

Er wordt steeds vaker gepraat en geschreven over economie door mensen die geen economie gestudeerd hebben. En dat is mooi.
Economie is een vak, maar 't is voor iedereen zinnig om er over mee te denken en te praten.
Economische keuzes hebben grote impact op ons samenleven en dat kunnen we niet alleen aan de economen overlaten.

Wie voor de klas staat, maar ook wie kinderen opvoedt, zou daar in ieder geval de grote lijnen van moeten snappen.
In deze spreekbeurt gaat 't om die grote lijnen:
- Wie zit er aan de knoppen in onze economie en welke knoppen zijn dat.
- Welke ontwikkelingen zien we in deze tijd. Van bitcoin, via circulariteit tot donut-economie.
- Wat betekent dat voor ons, voor onze kinderen en voor de wereld van morgen.
- Wat kunnen en wat willen we daarmee in ons dagelijks leven en werken.

Deze prikkelende spreekbeurt geeft een eerste introductie op het belang van economie, maar in overleg zijn ook combinaties met verdiepende workshops en trainingen mogelijk.